Přihláška

Do E-mailu marketa@skitens.cz prosím okopírujte níže uvedenou přihlášku a uveďte všechny údaje.  Do objednávkového mailu pište s diakritikou.

Přihlášku můžete také stáhnout zde a poslat jako přílohu emailu, nebo vytisknout, podepsat a poslat poštou. Tento formát by se měl bez problémů otevřít ve všech textových editorech.

P Ř I H L Á Š K A

Objednávám ubytování + ostatní služby

DATUM :  TYP UBYTOVÁNÍ :  studio  2/4     apartmán 4/6 nehodící se smažte (škrtněte)

 
Variabilní symbol:


Jméno a přímení:

 

Adresa:

 

Datum narození:

 

Telefon:                                  e-mail:

 

Údaje o dalších osobách, pro které objednávám služby:

 

Jméno

Příjmení

Adresa

Datum narození

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Mám zájem o zprostředkování permanentky na základě kontraktu „ Contrat particulier du tourisme pour l´hiver 2021/2022 „  -  SETAM Val Thorens


 Oblast

 


VAL THORENS

6 dní

7 dní

3  VALLEES

6 dní

7 dní


Nehodící se smažte (škrtněte)

 

Mám zájem o zprostředkování autobusové dopravy na základě smlouvy s autobusovým přepravcem

ALVA TOUR , VEGA tour :                       ano      /    ne               Nehodící se smažte (škrtněte)

 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NENÍ V CENĚ ZÁJEZDU

 SKITENS Markéta toto pojištění nezajišťuje.

Datum :                                                                                             Podpis objednavatele:

(při zaslání poštou)


S lyžemi i s raketou cestujeme s Markétou