Doprava


Doprava autobusem
Alva Tour


Dopravci mají v mnoha případech problém zavazadla naložit.
Omezte prosím zavazadla na minimum.

bus
 
Doprava s autobusovým přepravcem Alva Tour, event. zprostředkovaně s jinými
  autobusovými přepravci.


CENA dopravy je zahrnuta v cenách, uvedených v souhrnné tabulce

Při vlastní dopravě bude odečteno 2 200 - 2400,- Kč z ceny uvedené v tabulce na základě smlouvy s přepravci.

Pro zájemce můžeme zajistit a zakoupit parkoviště ve Val Thorens

SKITENS Markéta si vyhrazuje právo

v případě nedostatečného počtu klientů na některý z uvedených termínů
cestovní služby zrušit a nabídnout náhradní termín.
Tuto skutečnost je SKITENS Markéta povinna sdělit klientovi alespoň
20 dní před zahájením první objednané služby.

S lyžemi i s raketou cestujeme s Markétou