Smluvní podmínky

Smluvní vztah mezi zájemcem o akci a SKITENS Markéta vzniká  na základě PŘIHLÁŠKY :
-   zájemce  o akce vyplní PŘIHLÁŠKU a zašle mailem , pokud nemáte tuto možnost, zašlete přihlášku poštou na adresu: 
Mgr. Markéta Skořepová – SKITENS
                                    Na Libuši 661
                                    391 65  BECHYNĚ
nebo na základě telefonické objednávky Vám bude Přihláška poslána na Vaši adresu. PŘIHLÁŠKA bude potvrzena  mailem nebo poštou a pak je povinnost zájemce uhradit do 8 dnů zálohu ve výši 50% z částky objednaných a zprostředkovaných služeb na
číslo účtu :  759346111/0100, KB,
s uvedením variabilního symbolu požadované akce. Po úhradě zálohy klient obdrží POTVRZENÍ O PŘÍJMU VÁMI UHRAZENÉ ČÁSTKY.
Doplatek je nutno zaplatit nejpozději 30 dní před 1. ubytovací službou. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plné úhradě objednaných služeb. Vdobě kratší než 30 dnů  před první objednanou  službou je zákazník povinen provést celou úhradu na základě PŘIHLÁŠKY.
SKITENS Markéta si vyhrazuje právo změnit cenu za ubytovací služby pokud dojde ke zvýšení směnného  kurzu české koruny použitého pro stanovní ceny v průměru o více než 10%


ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY – storno poplatky
zákazník má právo kdykoliv před první službou odstoupit z účasti na akci a to písemným oznámením SKITENS Markéta (ev.nejprve telefonicky na 723953692).
V případě odstoupení od účasti na této akci je účastník povinen SKITENS Markéta zaplatit veškeré náklady, které v důsledku toho vznikly
a SKITENS Markéta účtuje následující poplatky :


do 40 dnů před objednanou službou
700,- Kč + skutečně vzniklé náklady
od 39. do 14. dne před objednanou službou 50 % + skutečně vzniklé náklady 
od 13. do 6. dne před objednanou službou 80 % + skutečně vzniklé náklady 
od 8. do 7. dne před objednanou službou 80 % + skutečně vzniklé náklady 
od 6. do 1. dne před zahájením zájezdu 100 % + skutečně vzniklé náklady

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Cestovní pojištění může být zprostředkované partnerskou CK.
Cena : 44,-  Kč os./ den (důležité pro případ storno zájezdu)

snow guarantee

S lyžemi i s raketou cestujeme s Markétou