Smluvní podmínky

Smluvní vztah mezi zájemcem o akci a SKITENS Markéta vzniká na základě PŘIHLÁŠKY:
-   zájemce  o akce vyplní PŘIHLÁŠKU a zašle mailem, pokud nemáte tuto možnost, zašlete přihlášku poštou na adresu: 
Mgr. Markéta Skořepová – SKITENS
                                    Na Libuši 661
                                    391 65  BECHYNĚ
nebo na základě telefonické objednávky Vám bude Přihláška poslána na Vaši adresu. PŘIHLÁŠKA bude potvrzena mailem nebo poštou a pak je povinnost zájemce uhradit do 8 dnů zálohu ve výši 50% z částky objednaných a zprostředkovaných služeb na
číslo účtu :  759346111/0100, KB,
s uvedením variabilního symbolu požadované akce. Po úhradě zálohy klient obdrží POTVRZENÍ O PŘÍJMU VÁMI UHRAZENÉ ČÁSTKY.
Doplatek je nutno zaplatit nejpozději 35 dní před 1. ubytovací službou. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plné úhradě objednaných služeb. V době kratší než 30 dnů před první objednanou službou je zákazník povinen provést celou úhradu na základě PŘIHLÁŠKY.

SKITENS Markéta si vyhrazuje právo změnit cenu za uvedené služby v souhrnné tabulce, pokud dojde:
Navýšení ceny není důvodem ke zrušení přihlášky.

ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY – storno poplatky
Zákazník má právo kdykoliv před první službou odstoupit z účasti na akci, a to písemným oznámením SKITENS Markéta (ev. nejprve telefonicky na 723953692).
V případě odstoupení od účasti na této akci je účastník povinen SKITENS Markéta zaplatit veškeré náklady, které v důsledku toho vznikly a SKITENS Markéta účtuje následující poplatky :

do 40 dnů před objednanou službou
 1500,- Kč + skutečně vzniklé náklady
od 39. do 14. dne před objednanou službou  60% z celkové ceny
+ skutečně vzniklé náklady 
od 13. do 6. dne před objednanou službou  80% z celkové ceny + skutečně vzniklé náklady 
od 6. do 1. dne před zahájením zájezdu 100% z celkové ceny

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NENÍ V CENĚ ZÁJEZDU
SKITENS Markéta toto pojištění nezajišťuje.

S lyžemi i s raketou cestujeme s Markétou