Smluvní podmínky

Smluvní vztah mezi zájemcem o akci a SKITENS Markéta vzniká na základě PŘIHLÁŠKY:
-   zájemce  o akce vyplní PŘIHLÁŠKU a zašle mailem, pokud nemáte tuto možnost, zašlete přihlášku poštou na adresu: 
Mgr. Markéta Skořepová – SKITENS
                                    Na Libuši 661
                                    391 65  BECHYNĚ
nebo na základě telefonické objednávky Vám bude Přihláška poslána na Vaši adresu. PŘIHLÁŠKA bude potvrzena mailem nebo poštou a pak je povinnost zájemce uhradit do 8 dnů zálohu ve výši 50% z částky objednaných a zprostředkovaných služeb na
číslo účtu :  759346111/0100, KB,
s uvedením variabilního symbolu požadované akce. Po úhradě zálohy klient obdrží POTVRZENÍ O PŘÍJMU VÁMI UHRAZENÉ ČÁSTKY.
Doplatek je nutno zaplatit nejpozději 30 dní před 1. ubytovací službou. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plné úhradě objednaných služeb. V době kratší než 30 dnů před první objednanou službou je zákazník povinen provést celou úhradu na základě PŘIHLÁŠKY.
SKITENS Markéta si vyhrazuje právo změnit cenu za ubytovací služby pokud dojde ke zvýšení směnného  kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny v průměru o více než 10%. Toto navýšení ceny není důvodem ke zrušení přihlášky.

ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY – storno poplatky
Zákazník má právo kdykoliv před první službou odstoupit z účasti na akci, a to písemným oznámením SKITENS Markéta (ev. nejprve telefonicky na 723953692).
V případě odstoupení od účasti na této akci je účastník povinen SKITENS Markéta zaplatit veškeré náklady, které v důsledku toho vznikly a SKITENS Markéta účtuje následující poplatky :

do 40 dnů před objednanou službou
 800,- Kč + skutečně vzniklé náklady
od 39. do 14. dne před objednanou službou  50% z celkové ceny
+ skutečně vzniklé náklady 
od 13. do 6. dne před objednanou službou  80% z celkové ceny + skutečně vzniklé náklady 
od 6. do 1. dne před zahájením zájezdu 100% z celkové ceny

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NENÍ V CENĚ ZÁJEZDU
O jeho zprostředkování vás budeme informovat.


S lyžemi i s raketou cestujeme s Markétou